Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
   1. Metsäkylän varaosa
    Raine Eerola
    Metsänummentie 251
    49540
    METSÄKYLÄ
 2. Rekisterin käyttötarkoitus
   1. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Käteiskaupassa emme kerää tietoja jos asiakas ei niin halua.
 3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
   1. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Henkilötietojasi vastaanottavat Metsäkylän varaosat henkilökunta, maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksun, kuljetusyritys joka toimittaa tuotteet sekä kirjanpitäjä joka hoitaa yrityksen kirjanpidon.
 4. Tietojen säilytysaika
   1. Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseen.
   2. Joillakin tiedoista on pidempi säilytysaika johtuen lainsäädännössä määriteltyjen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa tai kuluttajakauppaa koskevien vaatimusten toteuttamiseksi, esim. takuu asiat
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
   1. Asiakkaan tiedot kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.
 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
   1. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointitarkoituksen. Tietoja ei siirretä EU.n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 7. Rekisterin suojaus
   1. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 8. Rekisteröidyn oikeudet
   1. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
   2. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.
   3. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida järjestelmistä, ellei tietojen käsittely perustu lakiin, jossa määritellään tarkemmin tietojen säilyttämisen velvollisuudet yrityksessä.
   4. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
   5. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Päivitetty 09.02.2020